Image

"ที่ปรึกษาทาางธุรกิจ"
เราพร้อมสนับสนุนคุณ
เพื่อเจ้าของธุรกิจ โรงงาน หจก SME บริษัท

Image

ยินดีให้บริการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล & ทั่วประเทศไทย

Image

ขออภัย งดบริการ " กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า พนักงานประจำ "

Image
Image

เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณ พร้อมสนับสนุนในทุกความต้องการ

ขออภัย งดบริการ " กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า พนักงานประจำ "
ธุรกิจพัฒนา คือที่ปรึกษาทางธุรกิจ เราพร้อมช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับเจ้าของธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร ออฟฟิศ สำนักงาน โรงงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

พร้อมช่วยคุณให้ผ่านทุกอุปสรรคในการทำธุรกิจ พร้อมช่วยปรับโครงสร้างธุรกิจให้กับธุรกิจคุณ

รับเฉพาะธุรกิจที่จดทะเบียนถูกต้อง ได้แก่ หจก. บริษัท หรือผู้มีทะเบียนการค้าเท่านั้น"

Image
ธุรกิจพัฒนา คือที่ปรึกษาทางธุรกิจ เราพร้อมช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับเจ้าของธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร ออฟฟิศ สำนักงาน โรงงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

โอกาสอนุมัติสูง

ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำ

แนะนำบอกต่อกัน

ธุรกิจที่เราให้บริการ
Image
ร้านค้าออนไลน์
Image
คลีนิคเสริมความงาม
Image
โรงงานอุตสาหกรรม
Image
ร้านขายยา
Image
อู่ซ่อมรถ
Image
คาร์แคร์ ประดับยนต์
Image
SME มีใบจดทะเบียน หจก Start Up
Image
รับเหมาก่อสร้าง
Image
โรงแรม ห้องพัก หอพัก
Image
ขนส่ง Logistic
Image
รับแลกเช็ค
Image
นำเข้า-ส่งออก สินค้า
Image

สำหรับผู้ที่สนใจ มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

Image
มีเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ
มีเอกสารจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือรับรองบริษัท
Image
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
มีเอกสารจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือรับรองบริษัท
Image
เป็นเจ้าของกิจการ
ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ
Image
มีเอกสารแสดงรายได้
มีเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายของตนเองและธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ยื่นอนุมัติ

เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ

มีที่อยู่ หรือ ที่พักอาศัย เป็นหลักแหล่งชัดเจน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

มีหน้างาน ออฟฟิศ โรงงาน หรือ บริษัทที่สามารถตรวจสอบได้
จดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท

เอกสารสำหรับยื่นอนุมัติ

สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ใบจดทะเบียนประกอบการ

สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement , บิลเงินสด , หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นต้น

รูปถ่ายหน้างาน/รูปถ่ายออฟฟิศ

Image
Image

โรงงาน

บริษัท

ธุรกิจส่วนตัว

รับเหมาก่อสร้าง

ลูกค้าของเรา

Image
Image